Susisiekite: +370 67 234 234

BYLOS

BYLOS

Primename, jog jus ar jūsų artimąjį įdarbinusi įmonė prisiima pilną atsakomybę imtis visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų savo darbuotojų saugumą. Tai yra įstatymo reglamentuota prievolė. Taigi pateikiame keletą itin sudėtingų bylų, kurias mūsų komandai pavyko laimėti, laikantis šios nuostatos.

Nelaimingas atsitikimas prie vairo2009 metais vienoje didžiausių Lietuvos įmonių įvyko nelaimė, kurios metu nuskendo ekskavatorininkas. Darbuotojas (ne darbo dieną) buvo iškviestas sutvarkyti siurblio, esančio tvenkinyje. Jo vadovai, ieškodami sprendimo, kaip pašalinti gedimą, paprašė ekskavatorininko iškasti duobę po siurbliu tam, kad dumblas netrukdytų siurblio darbui.

Tvenkinio gylis buvo 4 metrai. Kadangi visą savaitę iki įvykio lijo lietus, o kelias iki tvenkinio nebuvo asfaltuotas, ekskavatorininkui teko važiuoti netvirtu žolės šlaitu. Priartėjęs prie siurblio vietos automobilis susvyravo, kaušu atsirėmė į tvenkinio dugną, nučiuožė nuo šlaito ir dingo vandenyje. Darbininko kūną ištraukę narai konstatavo, jog jis nuskendo, nes, kol koja išdaužė lango stiklą, pritrūko deguonies išplaukti į vandens paviršių.

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad nėra išlikę jokių rašytinių dokumentų, apibūdinančių žuvusiajam patikėtą užduotį (darbo aprašymo, maršruto ar schemų, kaip ir ką reikės atlikti). Konstatuotas netinkamas pavojingų darbų organizavimas ir vykdymas.

Praėjus daugiau negu dvejiems metams po įvykio į mus kreipėsi žuvusiojo tėvai. Išanalizavę visus duomenis, surinkę įvykio detales konstatuojančią medžiagą ir apklausę liudytojus, pareiškėme pretenziją bendrovei dėl neturtinės (moralinės) žalos atlyginimo. Įmonės atstovai kategoriškai nesutiko su reikalavimais. Apeliavo į tai, jog teisės aktuose nėra nurodyta, kaip darbdavys turi užtikrinti pavojingų darbų atlikimą. Jų teigimu, nukentėjusysis nevykdė pavojingų darbų, o tik vyko į jų atlikimo vietą. Taip pat nurodė, kad darbo atlikimo schemos nebuvo būtinos, nes darbuotoją jie instruktavo žodžiu, o nei vienas teisės aktas neįpareigoja darbdavio parengti darbų atlikimo schemą.

Ši bendrovės pozicija mūsų netenkino, todėl pateikėme ieškinį teismui. Teismas, išnagrinėjęs bylą ir išklausęs liudytojų parodymus, konstatavo darbdavio kaltę ir įpareigojo įmonę atlyginti darbuotojo tėvams moralinę žalą.

Nelaimingas atsitikimas naftos perdirbimo gamykloje

2012 metų pavasarį, iškraunant katalizatorių, sprogo mobili cisterna. Nelaimingo atsitikimo metu žuvo du dukterinės naftos perdirbimo gamyklos darbuotojai.

Darbų grupės vadovas nurodė remontininkams prikabinti vakuuminę cisterną prie traktoriaus, ją pakrauti biriomis cheminėmis medžiagomis ir, pervežus į bunkerį, jas iškrauti. Tam, kad iš mobilios cisternos būtų „išpūstos“ cheminės medžiagos į bunkerį, prie jos buvo pajungta oro padavimo žarna. Cisternos techninių charakteristikų lentelėje nurodytas eksploatavimo slėgis siekia nuo 0,85 iki 1,5 barų. Tačiau tam, kad iš cisternos katalizatorius būtų išpučiamas per žarną, teko sukelti 3 barų slėgį. Tai išprovokavo sprogimą, kurio metu slėgis cisternoje siekė net 4,2 barų.

Sprogimo metu abu darbuotojai žuvo vietoje. Vienas iš jų augino du nepilnamečius sūnus, kurie po įvykio tapo našlaičiais. Kito žuvusiojo šeima kreipėsi pagalbos į mus. Prisijungėme prie Valstybinės darbo inspekcijos atliekamo tyrimo. Nelaimingo atsitikimo tyrimo metu pavyko nustatyti, kad sprogusi vandens cisterna nebuvo pritaikyta panašiems darbams (bet koks didesnio slėgio sukėlimas laikomas itin pavojingu).

Valstybinė darbo inspekcija nustatė šias nelaimės priežastis:

1) netinkamas darbo priemonės (cisternos) eksploatavimas;
2) saugos ir sveikatos darbe kontrolės nepakankamumas įmonės viduje (nekontroliuojamas cisternos eksploatavimas);
3) nenustatyta katalizatoriaus saugaus iškrovimo iš cisternos tvarka (technologija).

Įmonė, pasisamdžiusi vieną brangiausių advokatų kontorų, nesutiko su tyrimo išvadomis, pareikšdama skundą administraciniam teismui. Šiuo skundu darbdavys iš dalies nesutiko su nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir nelaimingo atsitikimo priežastimis. Buvo prašoma panaikinti išvadas, įpareigoti atlikti pakartotinį tyrimą. Kartu su Darbo inspekcija stojome į gynybą,  pateikdami procesinius dokumentus ir nurodydami motyvus, kodėl pateiktos išvados yra teisingos. Siekėme įrodyti, jog įmonė bando išsisukti nuo atsakomybės.

Papildomai pateikėme ieškinį teismui civiline tvarka, prašydami priteisti adekvačias sumas šeimos nariams. Sužinojome, jog įmonę, kurioje dirbo žuvusieji, ketinama parduoti, todėl prašėme teismą areštuoti įmonės kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą (ieškinio sumai), o jam nepakankant ir pinigines lėšas, esančias sąskaitose. Taip pat taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti parduoti įmonės akcijas iki tol, kol bus išspręstas žalos atlyginimo klausimas. Teismai mūsų prašymus patenkino.

Prasidėjo derybos – įvyko penki susitikimai su administracijos atstovais, advokatais ir draudimo kompanijos atstovais. Galiausiai, vieną iš įmonių atstovavusi Didžiosios Britanijos draudimo kompanija sutiko atlyginti žalą.

 

Tai buvo didelių advokatų kontorų, įmonių, draudimo kompanijos ir artimųjų byla, kurioje pasiektas teisingas sprendimas, bent šiek tiek palengvinantis artimųjų skausmo naštą.


SUSISIEKITE


Sunkus SužalojimasMirtinas įvykis