Susisiekite: +370 67 234 234

VEIKLOS SRITIS

Veiklos sritis – sunkūs ir mirtini sužalojimai darbe,
kurie dažniausiai įvyksta dėl:

 • Netvarkingos darbo įrangos
 • Nepakankamai užtikrinto saugumo darbo vietoje
 • Klaidingai arba aplaidžiai suformuluotos darbo užduoties
 • Neteisingai eksploatuojamų darbo įrankių
 • Aplaidaus darbuotojų apmokymo
 • Pernelyg didelio fizinio apkrovimo darbe
 • Nerūpestingai sudėlioto darbuotojų grafiko (pernelyg ilgos darbo valandos, sukeliančios budrumo praradimo riziką)
 • Pavojingų oro sąlygų nepaisymo
 • Bendro saugos ir sveikatos darbe kontrolės nepakankamumo įmonės viduje
 • Taip pat atstovauju darbuotojus, kuriems, dėl kenksmingų darbo sąlygų, išsivystė sunki lėtinė liga bei žuvusiųjų darbuotojų šeimos narius

Dėl kompensacijos ir žalos atlyginimo galite kreiptis, nepriklausomai nuo sudarytos darbo sutarties pobūdžio (jei nenurodyta kitaip):

 • Pilno arba nepilno etato sutartis
 • Projektinė sutartis
 • Laisvai samdomo darbuotojo sutartis

Kokio dydžio kompensacijos galite tikėtis?

Viskas priklauso nuo kelių faktorių:

 • Nelaimingo atsitikimo priežasčių ir aplinkybių
 • Patirto sužalojimo arba išsivysčiusios ligos rimtumo

Jūs turite teisę kreiptis dėl žalos atlyginimo, jei, dėl patirtos traumos:

 • Tapote nedarbingas
 • Bus paveiktas jūsų darbingumas ateityje
 • Jums reikalinga speciali slauga namuose
 • Teks adaptuoti jūsų gyvenamąją vietą bei automobilį (pritaikyti neįgalumui);
 • Jūsų šeimos nariai patyrė psichologinį stresą, kuris laikinai paveikė jų darbingumą;
 • Jūsų artimąjį ištiko mirtis

SUSISIEKITE


Sunkus SužalojimasMirtinas įvykis